SpeedArtDesign 2019

Den 7-8 september finns jag på SpeedArtDesign i Mariestad, Tingshuset, Stockholmsvägen 2.

Öppettider: kl. 10.00 - 18.00, både lördag och söndag.

Gå in på SpeedArtDesigns hemsida för att veta mer!

https://speedartdesign.se/